Sveriges it-incidentcentrum

För mer information om CERT-SE (tidigare Sitic) besök www.cert.se.

Sveriges it-incidentcentrum (Sitic) bildades som en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter.

Sitic fungerade som en internationell CERT-organisation, dvs. en rikscentral för it-incidentrapportering. CERT betyder Computer Emergency Response Team. 

Sitic bildades 2003, och var tidigare en del av kommunikationsmyndigheten PTS. Från den 1 januari 2011 hör Sitic till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Funktionen bytte då namn till CERT-SE.

För mer information om CERT-SE (tidigare Sitic) besök www.cert.se.