Parabolantenn.

Radio

Branschinformation om radio

PTS fördelar radiospektrum och ger tillstånd för radiosändare. Myndigheten övervakar också att radio- och teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. Bland övriga uppgifter finns utredning av radiostörningar.

På denna avdelning av webbplatsen finns information och tjänster för dig som arbetar inom branschen. Mer om radiofrågor finns på konsumentsidorna.