Övergången till digital-TV

Spektrumeffekter av övergången till digitala utsändningar av markbunden TV

PTS fick av regeringen i uppdrag att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna tv-sändningarna upphörde och för vilka användningsområden det kan utnyttjas. I uppdraget ingick att belysa olika konsekvenser av alternativa användningar, bl.a. hur befintliga och nya frekvensanvändare påverkas, möjligheterna att utnyttja gjorda investeringar i infrastruktur samt förutsättningarna för att utveckla tjänster och produkter för en internationell marknad.

Uppdraget slutredovisades den 1 september 2006 då PTS lämnade rapporten "Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TV-sändningarna upphört" till regeringen.  

Relaterad information