PTS logotyp.

Regler

På den här delen av webbplatsen samlas alla lagar och regler inom PTS ansvarsområden. Klicka på något av områdena nedan.

PTS fattar även många beslut som blir bindande för operatörer på marknaden. Många beslut överklagas. PTS beslut och domstolarnas avgöranden på området bildar praxis som fyller ut det som inte är klart uttryckt i lagar, förordningar, föreskrifter etc.

För att minska företagens administrativa kostnader deltar PTS i ett
regelförenklingsarbete.