Konkurrensreglering (SMP)

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Dessa beslut kallas ibland SMP-beslut. Förkortningen SMP står för "Significant Market Power" och är en beteckning på att en operatör har ett betydande marknadsinflytande, det vill säga att operatören har en dominerande ställning på marknaden.

SMP-besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att långsiktig hållbar konkurrens kan uppstå.

Arbetet med att utse dessa operatörer och att ålägga dessa skyldigheter är PTS starkaste medel för att öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation. 

Bakgrund