Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

FR: Skanova AB ./. PTS och Torptäppans Samfällighetsförening, tvistlösningsbeslut enligt utbyggnadslagen

2017-12-01

FR: Teracom AB ./. PTS (mål 1945-17)

2017-10-12

KR: TeliaSonera ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i fasta nät för perioden den 24 april 2008 – den 31 december 2008 och den 1 januari 2009 – den 31 december 2009, mål nr 8481-15 samt 8482-15

2017-07-10

HFD: PostNord Group AB ./. PTS; Beslut avseende PTS beslut om föreläggande om prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten, Mål nr. 355-17

2017-06-27

KR: Telia Company AB ./. PTS, ej PT i mål nr 3161-17

2017-06-23

KR: Telia Company AB ./. PTS, inhibitionsbeslut, mål nr 3161-17

2017-06-02

FR: Asgari of Sweden AB ./. PTS, mål nr 24317-16, skyldighet att betala kostnader för provning av radioutrustning

2017-05-09

FR: Bahnhof AB ./. PTS, mål nr 6895-16, föreläggande att lämna abonnemangsuppgifter till polisen, nu fråga om inhibition

2017-05-08

FR: Telia Company AB ./. PTS, mål nr 25919-15, överklagat beslut

2017-05-02

FR: Tele2 Sverige AB ./. PTS m.fl., överklagande av upphävande av skyldigheter på marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet – nu fråga om inhibition, mål nr 7657-17

2017-04-11

sida 1 av 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »