PTSFS 2017:4 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

2017-12-21

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna ändringsföreskrift bör läsas parallellt med den ursprungliga föreskriften PTSFS 2013:3 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Reglering inom ämnesområdet finns också i TSM-förordniningen.