Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av förstudie inför tilldelningen av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet.

2017-10-24 Skriftliga synpunkter senast den 15 november 2017.

Remiss – Förslag till ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal (PTSFS 2013:3)

2017-10-06 Skriftliga synpunkter senast 3 november 2017.

PTS förslag till Allmänna råd om kakor och jämförbara tekniker

2017-09-22 Sista svarsdag är den 20 oktober 2017.

Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet

2017-09-07 Synpunkter senast 20 oktober 2017

Konsultation inför uppdaterad förstudierapport 700 MHz

2017-06-28 Sista svarsdag är den 30 augusti

Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

2017-06-16

Samråd om ändrade tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet

2017-06-15 Skriftliga synpunkter senast den 30 juni 2017.

Samråd om ändrade tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet

2017-05-31

Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

2017-05-10 Skriftliga synpunkter senast den12 juni 2017.
2017-06-19 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd i 450 MHz-bandet samt allmän inbjudan till ansökan

2017-05-04

sida 1 av 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »