Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS får uppdrag att säkerställa tillgång till internet med 10 Mbit/s

2018-01-19 Statlig garanti för fasta bostäder och företag

Funderar du på att skaffa bredband?

2018-01-17 Nu finns en ny film och broschyr om nyttan med bredbandstjänster.

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2017-12-21 Ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal mot bakgrund av TSM-förordningen.

Samråd om ny kalkylmodell i februari

2017-12-20 I februari 2018 inleder PTS ett nytt samråd kring ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Samråd kring bredbandsmarknader inleds 2018

2017-12-20 Tidplanen för PTS arbete med SMP-reglering av bredbands-marknader har justerats.

PTS kommande tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

2017-12-20

Kvalitetsråd om fiberutbyggnaden höll sitt första möte igår

2017-12-19 Kvalitetsrådet ska bidra till effektiv hantering av grävtillstånd.

PTS undersöker kommuners roller på bredbandsmarknaden

2017-12-18 Nu går en enkät ut till Sveriges samtliga kommunala stadsnät och kommuner som inte har något eget stadsnät.

PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

2017-11-14 Myndigheten avrapporterar regeringsuppdrag om framtida bredbandsstöd

PTS granskar operatörers säkerhetsskyddsarbete

2017-11-02 Granskningen är en del i arbetet med totalförsvarsplanering inom sektorn elektronisk kommunikation.

Sida 1 av 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »