2008

Tydligare information om hastigheter på Telepriskollen

2008-10-21 Nu blir det ännu tydligare för konsumenter att jämföra olika Interneterbjudanden på Telepriskollen.

Snabbare och bättre tester med nya Testa datorn

2008-10-06 PTS har uppgraderat den populära webb­tjänsten Testa datorn. Testerna går nu snabbare och är bättre på att upptäcka de senaste sårbarheterna.

PTS första statliga myndigheten med DNSSEC – säker namnuppslagning på Internet

2008-09-24 Besökare på PTS webbplats kan vara säkra på att de kommit rätt.

Bredbandskollen hjälper surfare att själva göra bredbandet snabbare

2008-09-18 En ny tjänst hjälper dig hitta och åtgärda de vanligaste felen på din bredbands­anslutning.

PTS kräver bättre rutiner när bredbandskunder byter operatör

2008-09-03 PTS förelägger i dag Telia Sonera om att bolaget senast den 16 mars 2009 måste tillhandahålla operatörer en fungerande IT-baserad process för beställning och leverans av så kallad hel ledning då en konsument byter bredbandsoperatör.

Föreläggande till Telia Sonera om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar

2008-07-16 Slutkunder ska slippa onödiga driftavbrott i samband med flytt av bredband.

Operatörernas säkerhetsarbete kan bli bättre

2008-06-18 Nästan alla operatörer bedriver säkerhetsarbete men de kan bli bättre.

PTS kräver bättre rutiner för felavhjälpning och information

2008-06-13 Enligt en underrättelse från PTS ska Telia Sonera lämna ut en rad uppgifter som rör felavhjälpning av slutkunders bredbandsanslutning via kopparnätet.

PTS kräver bättre rutiner när bredbandskunder flyttar eller byter operatör

2008-06-09 Bredbandsoperatörer som beställer flytt, operatörsbyte eller byte av grossistprodukt från Telia Sonera ska kunna göra detta genom en IT-baserad process.

Fem miljoner mätningar med Bredbandskollen

2008-04-09 Sedan Bredbandskollen lanserades i oktober 2007 har mer än fem miljoner mätningar gjorts.

Sida 1 av 2
1 2 »