2010

PTS bjuder in till informationsmöte om trafikdatalagring

2011-01-05 PTS vill informera om myndighetens arbete med den kommande lagstiftningen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Myndigheten bjuder därför in berörda aktörer till ett informationsmöte onsdagen den 26 januari.

Ny tjänst gör det enklare att informera om kakor

2010-12-13 I dag lanserar PTS webb­tjänsten "Hitta kakor".

Inget behov av konkurrensregler för kabel-tv

2010-12-10 PTS pekar dock på att det förekommer vissa hinder för konkurrens på marknaden.

Så vill PTS öka bredbandsutbyggnaden

2010-11-30 Bättre användning av stödprogram, ökad användning av PTS bredbandskartläggningar och tydligare roller för länsstyrelser och regionförbund. Det är några nya förslag från PTS för att öka utbyggnadstakten av bredband.

Dorotea kommun först i landet att få nytt bredbandsstöd

2010-10-25 Dorotea kommun får 1,5 miljoner kronor för bredbands­utbyggnad på landsbygden.

Så köper du säker och robust kommunikation

2010-10-05 PTS önskar synpunkter på ny vägledning om upphandling av elektronisk kommunikation.

PTS välkomnar höjd grundnivå för Internetuppkoppling

2010-09-02 PTS ser mycket positivt på att regeringen aviserar att alla ska ha tillgång till Internet­uppkoppling med en hastighet på minst 1 Mbit per sekund i fasta bostäder och företag.

PTS förtydligar skyldighet

2010-06-22 PTS förtydligar skyldighet om backhaul via optisk våglängd och förbindelse­kapacitet.

PTS framtidssäkrar tillgängligheten till webbplatsen

2010-06-11 Som en av de första statliga myndigheterna i Sverige har PTS gjort sin webbplats tillgänglig via IPv6.

Uppdaterad prismetod för bitström

2010-06-09 PTS har uppdaterat den prismetod som ligger till grund för prissättning av bitströmstillträde.

Sida 1 av 2
1 2 »