2011

Surfa säkert med julklapparna

2011-12-22 PTS tipsar om hur du kan surfa säkrare om du får en surfplatta eller en smart mobil.

Så ska operatörer kunna samutnyttja befintliga fastighetsnät

2011-12-21 Ny rapport presenterar PTS överväganden om ny bestämmelse i lagen.

Priser i fokus för PTS tillsyn på bredbandsområdet 2011

2011-12-20 PTS presenterar tillsynsrapport för marknaderna nätinfrastruktur- och bitströmstillträde.

EU undersöker internetoperatörers trafikhantering

2011-12-14 PTS bistår EU-kommissionen med datainsamlingen för Sverige.

EuroDIG 2012 – vad tycker du att konferensen om internets styrning ska handla om?

2011-12-09 PTS är värd för EuroDIG, en europeisk konferens om internets styrning, 14-15 juni 2012. Vi vill gärna ha dina förslag till ämnen för konferensen.

Tydlig information viktigt för konsumenter vid val av anslutning till internet

2011-12-08 Internetleverantörerna kan bli tydligare i informationen till konsumenter om begränsningar i framförallt mobila bredbandstjänster. Det visar en granskning som PTS och Konsumentverket genomfört.

Marknad för kanalisation kan lyfta bredbandsutbyggnaden

2011-12-01 PTS beskriver möjliga affärslösningar för att öka och underlätta tillgången till kanalisation

Möte om marknadsmässig ersättning för gemensamt utnyttjande av fastighetsnät

2011-11-25 Inbjudan till möte på PTS den 14 december.

Vill du vara med och påverka styrningen av internet?

2011-11-08 Välkommen på workshop den 6 december.

Så här inför ni IPv6

2011-11-01 Det är viktigt att börja införandet av IPv6 i tid och att börja i liten skala. Det är några av slutsatserna i den vägledning om hur man inför IPv6 som PTS har tagit fram.

Sida 1 av 3
1 2 3 »