2012

Kostnadsorienterade fiberpriser och bättre information efter bredbandstillsynen 2012

2012-12-21 PTS publicerar rapport om den genomförda tillsynen på bredbandsmarknaderna.

Flera hinder för utbyggnad av mobila bredbandsnät

2012-12-20 PTS identifierar hinder i en förstudie som publiceras i dag.

Ny tidplan för marknadsanalyser på bredbandsområdet

2012-12-13 Kommande EU-rekommendationer skäl till förskjuten tidplan.

Berec kritisk till ETNO-förslag

2012-11-16 ETNO har föreslagit att det internationella telereglementet ska ändras så det blir möjligt att på olika sätt begränsa internet.

Bättre information från Telia Sonera till grossistkunder

2012-11-09 PTS skriver därför av ett tillsynsärende mot operatören

PTS lanserar Bredbandskartan

2012-09-24 PTS lanserar i dag Bredbandskartan, en ny e-tjänst som visar bredbandstillgången i Sverige.

PTS lägger ned tillsynsärende om Telia Soneras avtalsviten

2012-08-27 Företaget har förändrat villkoren för avtalsviten efter PTS granskning.

PTS följer upp myndigheternas införande av IPv6

2012-07-02 PTS har fått i uppdrag av regeringen att följa upp svenska myndigheters införande av IPv6. I samband med det lanserar PTS en webbsida där man kan följa IPv6-införandet i det offentliga Sverige.

PTS inför regional fördelning av bredbandsstöd

2012-06-25 PTS inför en regional fördelning av de medel myndigheten kan använda för att bidra till utbyggnad av bredband på landsbygden.

Fokus på nyckeltal och avtalsvillkor i PTS tillsyn av bredbandsmarknaden

2012-06-04 PTS rapporterar om tillsynen på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under första halvåret 2012.

Sida 1 av 3
1 2 3 »