2014

PTS bjuder in till dialogmöte om överbelastningsattacker

2014-12-30 30 januari 2015.

Icke-diskriminering i fokus i bredbandstillsynen 2014

2014-12-19 PTS publicerar idag sin tillsynsrapport.

PTS vill se samverkan för att förebygga och hantera internetattacker

2014-12-11 PTS kommer kalla branschaktörer till ett möte om överbelastningsattacker.

PTS granskar hur operatörer säkrar kundutrustning

2014-11-03 PTS ska granska hur operatörer ser till att den utrustning de tillhandahåller sina kunder är säker och att kundernas uppgifter är skyddade.

Inbjudan till informationsmöte om aktuella policy- och lagstiftningsförslag från EU

2014-10-31 Anmälan om deltagande senast 18 november.

Tredje samråd om skyldighetsbeslut om lokalt och centralt tillträde (nätinfrastruktur- och bitströmstillträde)

2014-10-28 PTS presenterar förslag till skyldighetsbeslut. Synpunkter lämnas senast 24 november.

PTS förelägger Tele2 att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-06-27 Tele2 föreläggs att återuppta lagring av trafikuppgifter.

Hur ligger du till med bredbandsutbyggnaden?

2014-06-24 Ta reda på det i Bredbandskartan som nu är uppdaterad!

Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

2014-04-30 PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att målen är inom räckhåll.

Viktigt att ställa relevanta krav på driftsäkerhet vid upphandling av kommunikationsnät och tjänster

2014-04-30 Det visar PTS utredning av konsekvenserna efter branden i en försörjningstunnel.

Sida 1 av 2
1 2 »