2016

PTS testar Telias prissättning av fibertillträde

2016-12-22 Tillsyn av Telias prissättning av fibertillträde och tillhörande tjänster.

PTS har slutfört granskningen av toppdomänen .se

2016-12-14 Registret hanteras i enlighet med lagen.

PTS klar med Telenor-granskning

2016-12-13 Telenors kontroller av loggar måste förbättras.

Operatörer ska behandla internettrafik likvärdigt enligt beslutsförslag från PTS

2016-12-07 PTS har granskat erbjudanden utifrån EU-regler om ett öppet internet

Förändringar i regleringen av bredbandsmarknaderna

2016-12-05 Den 1 december infördes ett antal förändringar i regleringen.

Samråd med EU-kommissionen om marknaden för högkvalitativt tillträde

2016-11-16 PTS samråder med EU om att marknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4) inte ska regleras.

Borås Elnät är ett offentligt organ och ska följa utbyggnadslagen

2016-11-15

Samfällighetsförening får rätt att bygga fibernät i Telias kanalisation

2016-11-14 PTS har avgjort en tvist enligt utbyggnadslagen.

Icke-diskriminering i fokus för PTS konkurrenstillsyn

2016-11-03 PTS publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn för första halvåret 2016.

Inbjudan till aktörsmöte om implementeringen av en förstärkt icke-diskriminering

2016-10-10 Anmälan senast 18 oktober.

Sida 1 av 4
1 2 3 4 »