2017

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2017-12-21 Ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal mot bakgrund av TSM-förordningen.

Samråd om ny kalkylmodell i februari

2017-12-20 I februari 2018 inleder PTS ett nytt samråd kring ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Samråd kring bredbandsmarknader inleds 2018

2017-12-20 Tidplanen för PTS arbete med SMP-reglering av bredbands-marknader har justerats.

PTS kommande tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

2017-12-20

Kvalitetsråd om fiberutbyggnaden höll sitt första möte igår

2017-12-19 Kvalitetsrådet ska bidra till effektiv hantering av grävtillstånd.

PTS undersöker kommuners roller på bredbandsmarknaden

2017-12-18 Nu går en enkät ut till Sveriges samtliga kommunala stadsnät och kommuner som inte har något eget stadsnät.

PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

2017-11-14 Myndigheten avrapporterar regeringsuppdrag om framtida bredbandsstöd

PTS granskar operatörers säkerhetsskyddsarbete

2017-11-02 Granskningen är en del i arbetet med totalförsvarsplanering inom sektorn elektronisk kommunikation.

PTS granskar hur utbyggnadslagen efterlevs

2017-10-17 Myndigheten ser ett behov av att kunskapen om lagen ökas.

PTS medger Norsjö kommun tillträde till delar av Skanovas kanalisation

2017-10-12 Beslut i tvist mellan Norsjö kommun och Skanova.

Sida 1 av 4
1 2 3 4 »