2007

Flexitext i PTS telefonväxel

2007-11-19 Personer som är döva, hörselskadade eller talskadade kan nu ringa till PTS via Flexitext istället för att använda en analog texttelefon.

Beslut om nytt sätt att ta ut beredskapsavgift

2007-11-16 Samtliga operatörer som är anmälda till PTS och har en omsättning som överstiger 30 miljoner kronor ska från och med 2008 betala beredskapsavgift.

Marianne Treschow fortsätter som PTS generaldirektör

2007-09-13 Marianne Treschow har idag utsetts av regeringen till generaldirektör för PTS i ytterligare två år.