2010

Nu startar PTS-bloggen

2010-11-24 Nu startar PTS en blogg. Den kommer att ta upp både konsument- och branschfrågor som handlar om telefoni, Internet, radio och post.

Nya avgifter från årsskiftet

2010-11-18 PTS styrelse har beslutat om nya avgifts­föreskrifter.

Sverige får fortsatt förtroende i ITU

2010-10-12 Sverige har återinvalts som en av medlemmarna i ITU:s styrande råd.

Catarina Wretman ställföreträdande generaldirektör

2010-09-14 PTS styrelse har i dag förordnat Catarina Wretman som ställ­företrädande general­direktör.

Ökat samarbete mellan nordiska telemyndigheter

2010-06-22 De nordiska reglerings­myndigheterna inom telekom har kommit överens om att utöka sitt befintliga samarbete.

PTS deltar i Almedalsveckan

2010-06-14 PTS kommer att vara på plats i början av Almedalsveckan.

Åke Hedén ny ordförande för PTS

2010-06-10 Regeringen har i dag beslutat om en ny styrelse för PTS.

PTS på ny adress

2010-03-01 Från i dag finns PTS på Valhalla­vägen 117.

Berec – en ny EU-myndighet

2010-02-03 Den nya EU-myndigheten Berec har inrättats.

Göran Marby tillträder som gd i dag

2010-01-01 I dag tillträder Göran Marby som general­direktör för PTS.