2013

Antalet störningar i telefonin efter stormen Ivar fortsätter att minska - PTS lägesrapport den 19 december kl. 12:00

2013-12-19 Yttäckningen är i stort sett normal i mobilnäten.

Stora störningar på telefonin efter stormen Ivar

2013-12-13 Antalet rapporterade störningar i telefonin ökar allt eftersom strömmen kommer tillbaka och kunderna kan felanmäla sin telefoni.

PTS följer händelseutvecklingen kring stormen Ivar

2013-12-12 PTS kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Ivar.

PTS marknadsdag äger rum den 2 april

2013-12-09 Nu är datumet för PTS marknadsdag spikat.

Fortsatt stora störningar på telefonin i södra och västra Sverige efter stormen Sven

2013-12-06

Stora störningar på telefonin i södra och västra Sverige efter stormen

2013-12-06 Lägesrapport den 6 oktober 2013 klockan 10.00.

PTS följer händelseutvecklingen kring stormen Sven

2013-12-05 PTS kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Sven.

Fortsatta telefonistörningar i norra Sverige efter stormen Hilde - Lägesrapport 18 november 2013 klockan 09.00

2013-11-18 Avbrotten minskar långsamt i takt med att elavbrotten åtgärdas.

Antalet störningar i telefonin efter stormen Simone fortsätter att minska - PTS lägesrapport den 30 oktober klockan 12:00

2013-10-30

Antalet störningar i telefonin efter Simone minskar - Lägesrapport 29 oktober klockan 17:00

2013-10-29 Efter stormen Simone har telefonin påverkats i främst Hallands, Skånes, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kalmars och Gotlands län. Antalet störningar i telefonin minskar.

Sida 1 av 3
1 2 3 »