2009

Priserna på telefoni och bredband faller långsammare

2009-11-24 Priserna på telefoni och bredband sjunker fortfarande, men i en lägre takt än i början av årtiondet. Det visar PTS prisrapport.

Ökningen av mobilt bredband och fiber leder till teknikskifte

2009-11-19 Allt fler bredbandskunder surfar via mobilt bredband eller fiber. Det visar PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2009.

Ytterligare 21 tillstånd sålda i andra auktionsomgången

2009-11-13 Den andra omgången av PTS spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet avslutades idag. S.B. Broadband och Telia Sonera vann ytterligare 21 tillstånd i auktionen.

Unga konsumenter driver på framtidens kommunikation

2009-11-12 PTS årliga individundersökning visar att andelen svenska konsumenter som inte har fast telefoni i hemmet ökar. Det är främst yngre som avstår fast telefoni.

95 kommunala och två nationella licenser sålda i 3,7 GHz-auktion

2009-11-06 I dag avslutades PTS spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet. Sex budgivare vann 97 tillstånd i auktionen till ett totalt värde av drygt fyra miljoner kronor.

Nya beslut om skyldigheter för samtrafik i fasta nät och telefoniabonnemang till grossistkunder

2009-11-04 PTS har i dag beslutat om skyldigheter för operatörer som har fasta telefonnät. PTS gör detta för att skapa goda förutsättningar för konkurrens, vilket i slutänden gynnar konsumenterna.

Fortsatt reglering av tv i marknät enligt PTS skyldighetsbeslut

2009-11-04 PTS har i dag beslutat om skyldigheter för grossist­marknaden för program­utsändnings­tjänster för fri-tv i marknätet. Syftet är att undandröja effekten av bristande konkurrens.

Vinnarna klara i PTS auktion av frekvenser i 28 GHz-bandet

2009-09-16 I dag avslutades PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. HI3G Access, Net4Mobility och TeliaSonera Networks vann tillstånd i auktionen till ett totalt värde av ca 900 000 kronor.

PTS beslutar om 2010 års avgifter

2009-09-16 PTS kommer stegvis att införa en ny modell för spektrumavgifter med start den 1 januari 2010. PTS styrelse har nu beslutat om 2010 års avgifter.

Uppsala län först i landet med ny webbtjänst mot avgrävda ledningar

2009-09-07 Avgrävda ledningar orsakar skador för hundratals miljoner kronor varje år. I dag invigdes en ny webbtjänst som ska få bukt med problemet.

Sida 1 av 3
1 2 3 »