2009

PTS samråder beslut om frekvenstilldelning i 1800 MHz-bandet

2009-12-08 De operatörer som har tillstånd i 1800 MHz-bandet har ansökt om förlängning av sina tillstånd när dessa går ut. PTS föreslår att tre tillståndshavare får behålla 2x10 MHz vardera för att kunna fortsätta erbjuda mobiltelefoni via GSM.

PTS vill ha synpunkter på tilldelning av 800 MHz-bandet

2009-09-28 PTS efterfrågar marknadens synpunkter på den framtida användningen av 800 MHz-bandet. PTS genomför samtidigt en intresseundersökning i bandet.

PTS beslutar om nya undantag från tillståndsplikt

2009-09-16 Under våren 2009 har EG-kommissionen beslutat om ytterligare harmonisering av radiospektrum. PTS har därför beslutat om nya undantag från tillståndsplikt. Fler frekvensband för amatörradiotrafik undantas också från tillståndsplikt.

PTS bjuder in till spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet

2009-09-16 PTS kommer att hålla en spektrum­auktion i 3,7 GHz-bandet i november. Sista ansöknings­dag är 26 oktober 2009.

PTS auktion av spektrum i 28 GHz-bandet startar i dag

2009-09-15 I dag startar PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. Auktionen genomförs via e-post.

PTS förslag till auktionsregler i 3,7 GHz-bandet på remiss

2009-06-10 Under hösten 2009 planerar PTS att dela ut tillstånd för trådlöst bredband i 3,7 GHz-bandet genom en auktion. Sista svarsdag på remissen 17 augusti.

PTS bjuder in intressenter till ett möte om användning av repeatrar för mobil telefoni

2009-05-18 PTS bjuder in intressenter till ett diskussionsmöte om repeateranvändningen i Sverige.

Lättnader för användare av amatörradio

2009-05-04 PTS föreslår bland annat att fler frekvensband för amatörradiotrafik och GSM-trafik på fartyg undantas från tillståndsplikt.

PTS bjuder in till 800-forum den 7 maj 2009

2009-04-27 Inför nästa omgång internationella möten som berör frekvensbandet 790-862 MHz och skydd av tjänster i intilliggande frekvensband så planerar PTS att hålla det femte 800-forum mötet.

PTS medger överlåtelse av Nordisk Mobiltelefons tillstånd

2009-03-12 PTS har beslutat att medge att Nordisk Mobiltelefon överlåter sina radio- och nummertillstånd i det s.k. 450 MHz-bandet till Lagrummet December nr 1580 (bolaget kommer att byta namn till AINMT Sverige AB).

Sida 1 av 2
1 2 »