2011

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2011-12-15 PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren.

PTS ger tre organisationer ansvar för amatörradiofrågor

2011-12-09 Ändringar i lagen ger PTS ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.

Hi3G vann tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2011-12-09 PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet har avslutats. Budsumman blev ca 4 miljoner kronor.

SavMAN AB vann tillstånd i Jönköpings län

2011-12-08 PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet har avslutats. Budsumman var 107 000 kronor.

Teracom ska justera priserna för ljudradio och fri-tv

2011-12-01 PTS förelägger Teracom att justera priserna för utsändning av ljudradio och fri-tv.

PTS återupptar tilldelning av 2,3 GHz-bandet och bjuder in till informationsmöte

2011-11-25 En auktion är planerad till senare delen av hösten 2012.

PTS avbryter planerad auktion i 2010 MHz-bandet

2011-11-25 PTS avbryter den pågående auktions­processen för 2010 MHz-bandet.

200 MHz i tre spektrumauktioner

2011-10-28 PTS bjuder in till tre spektrumauktioner i 2010 MHz-, 3,5 GHz- och 10,5 GHz-banden. Tillsammans omfattar auktionerna 200 MHz. Sista ansökningsdag är 29 november.

Första steget av 1800 MHz-auktionen klar – två budgivare vidare till andra steget

2011-10-13 PTS genomför just nu en auktion där frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet tilldelas. Första delen av auktionen, där tre budgivare deltog, är nu klar. Auktionen fortsätter på måndag den 17 oktober.

PTS auktion av spektrum i 1800 MHz-bandet startar i dag

2011-10-11 I dag startar auktionen för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet. Följ auktionens förlopp i slutet av varje dag på PTS webbplats.

Sida 1 av 3
1 2 3 »