2013

PTS underlättar för enklare former av uthyrning av radiotillstånd

2013-12-12 Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014.

PTS bjuder in till konsultationsmöte om den framtida användningen av 450 MHz-bandet

2013-10-21 Anmälan till möte senast 14 november.

PTS föreslår nytt enklare auktionsformat för 70/80 GHz-banden

2013-10-04 PTS önskar ytterligare synpunkter från marknaden om tilldelningen av 70/80 GHz-banden, bland annat gällande förslag till ett nytt förenklat auktionsformat och principer för tilldelning av enskilda sändare.

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2013-10-01 PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 oktober 2013.

PTS bjuder in till förberedelsemöte den 25 oktober inför CEPT/ECC möte i Berlin

2013-09-17 Anmälan till förberedelsemötet senast 24 oktober.

PTS underrättar Teracom om prissättning av HDTV-utsändning

2013-08-16 PTS underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Avstamp för dialog om bättre mobiltäckning

2013-05-30 PTS har arrangerat dialogmöte om mobiltäckning och kapacitet.

Inbjudan till seminarium om hur PTS ska arbeta för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum

2013-05-29 Anmälan om deltagande senast 10 juni 2013.

PTS gör stickprovsmätningar av mobiltäckningen

2013-05-29 Nu testar PTS telebolagens täckningskartor genom att göra stickprovsmätningar i mobilnäten på flera platser i landet.

CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) har möte i Toulouse, Frankrike, den 18-21 juni 2013

2013-05-20 PTS bjuder in till ett förberedelsemöte 10 juni 2013.

Sida 1 av 2
1 2 »