2014

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2014-12-19 Nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare träder i kraft 1 januari 2015.

Importerade spårsändare stör radioanvändning

2014-12-05 Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 9-13 februari 2015

2014-11-14 Anmälan senast 4 februari 2015.

PTS öppnar 70/80 GHz-bandet för enskilda tillstånd för fast radio

2014-11-04 Ansökan från 1 december 2014.

Inbjudan att delta i utlottning av kostnadsfri publicering av satellitanmälan

2014-10-24 Intresseanmälan senast 7 november 2014

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2014-10-21 Anmälan om deltagande senast 31 oktober.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2014-10-20 Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018.

Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2014-06-10

Möjlighet att ansöka om ett tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2014-06-04 Ansökan ska ha inkommit till PTS senast 29 juni 2014.

Fortsatta möjligheter för flera i 450 MHz-bandet

2014-06-03 PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020.

Sida 1 av 3
1 2 3 »