2015

PTS tar in synpunkter på förslag om tilldelning av 700 MHz-bandet

2015-12-21 Skriftliga synpunkter senast 4 februari 2016.

Nationellt förmöte inför PT1 #51

2015-12-17 Anmälan om deltagande senast 15 januari 2016.

Nationellt förmöte inför WG FM

2015-12-11 Anmälan om deltagande senast 27 januari 2016.

PTS kräver att olaglig hundspårutrustning återkallas

2015-12-11 Användning av utrustningen stör militär radioanvändning.

PTS bjuder in till informationsmöte om 700 MHz-tilldelningen

2015-11-03 Anmälan om deltagande senast 7 december 2015.

PTS kartlägger efterfrågan och användning i frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz

2015-10-26 PTS kontaktar tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz.

Jonas Wessel vald till vice ordförande i RSPG

2015-10-16 Han kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Inbjudan att delta i utlottning av kostnadsfri publicering av satellitanmälan

2015-10-15 Intresseanmälan senast 30 oktober 2015.

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2015-10-05 Anmälan om deltagande senast 9 oktober 2015.

PTS uppdaterar sin plan för användning och tilldelning av spektrum

2015-10-02 Myndigheten utreder bland annat nya undantag från tillståndsplikt.

Sida 1 av 4
1 2 3 4 »