Jobba på PTS

På PTS får du jobba på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället. Våra ca 300 medarbetare verkar i en innovativ och kreativ miljö med spännande och komplexa uppgifter som präglas av den snabba teknikutvecklingen.

Vi har målsättningen att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Därför tar vi väl hand om dig som medarbetare och låter dig tidigt få ansvar och växa. Friskvård är en del av arbetet och vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid.

Vi är en av initiativtagarna till Rörlighet i staten, ett samarbetsprogram för kompetensförsörjning mellan 14 myndigheter och Näringsdepartementet. Visionen är att med gränslös utveckling göra staten till Sveriges bästa arbetsplats. Som medarbetare på PTS får du därmed möjligheter till kompetensutveckling utanför vår egen organisation.

Som kvitto på vårt arbete har vi utnämnts till Sveriges modernaste myndighet, vilket vi är mycket stolta över.