Det här erbjuder PTS

Vi på PTS är angelägna om att våra anställda mår bra och har förutsättningar att prestera goda arbetsresultat.

PTS-flaggaDärför satsar vi på intressanta och utvecklande arbetsuppgifter liksom tillgång till kompetens­utveckling för alla.

På PTS värdesätter vi en god balans mellan arbete och fritid, och vi har förmånliga arbetsvillkor.

PTS kultur lyfter fram värden som är viktiga för oss på vår arbetsplats.