Avgifter/ekonomi

PTS totalomsättning år 2016 beräknas bli cirka 620 miljoner kronor.

Kostnaderna för verksamheten, ca 342 miljoner kronor, finansieras till cirka 80 procent av avgifter som tas ut av operatörer och tillståndshavare.

PTS åtgärder för att skapa robusta telekommunikationer och för att upphandla särskilda tjänster för funktionshindrade samt stödja länsstyrelserna i deras arbete med grundläggande betaltjänster, finansieras genom anslag från statsbudgeten, totalt cirka 340 miljoner kronor.