Långsiktig konsumentnytta

PTS ska i sitt arbete alltid utgå från vad som är bäst för konsumenterna. I idealsituationen är det konsumentens aktiva val som styr marknaden. För att det ska kunna ske måste konsumenterna ha tillgång till ett brett utbud av tjänster och god information om vad marknaden erbjuder.

Information och klagomål

PTS bedriver ett omfattande informationsarbete riktat mot konsumenter så att dessa har valmöjligheter på marknaden. Informationen presenteras såväl i tryckt material som på en speciell konsumentdel på PTS webbplats. Konsumenter kan också lämna klagomål på operatörer till myndigheten. Klagomålen kan leda till att PTS bedriver tillsyn mot den aktuella operatören.

Kommunikation åt alla

En del av PTS vision är att alla ska ha tillgång till kommunikationstjänster. PTS roll är främst att ge marknaden goda förutsättningar att tillhandahålla tjänster. Det viktigaste medlet för ett brett utbud av tjänster är en effektiv konkurrens. Det finns dock begränsningar för vad operatörerna kan åstadkomma utifrån kommersiella drivkrafter. Det kan gälla tillgången till grundläggande tjänster i hela landet. Det kan också gälla specifika tjänster där det potentiella kundunderlaget är begränsat. PTS har då möjlighet att upphandla tjänster eller besluta att en operatör ska tillhandahålla dem.

PTS upphandlar bland annat tjänster för personer med funktions­nedsättning, till exempel förmedlings­tjänster för bild- och texttelefoni och kostnadsfri nummerupplysning. PTS genomför också utvecklings- och försöks­verksamhet för att ta fram nya tjänster för personer med funktions­nedsättning.

Postservice

Det är PTS uppgift att bevaka att det finns en landsomfattande och fungerande postservice och att viktiga posttjänster erbjuds till rimliga priser som baseras på kostnaderna. Den svenska brevmarknaden består av drygt 30 operatörer. Det före detta postverket, Posten AB (som ingår i PostNord koncernen), är störst på marknaden och befordrar över 85 procent av alla brev i Sverige.

Posten AB (Posten) tillhandahåller sedan 2002 brevtjänsterna via så kallade företagscenter respektive genom brev- och paketombud, till exempel i mataffärer eller bensinstationer. Till detta kommer lantbrevbärarna som svarar för postservice till drygt 700 000 hushåll. Posten erbjöd tidigare kassatjänster via dotterbolaget Svensk Kassaservice. Svensk Kassaservice avvecklades under 2008 efter ett beslut i riksdagen.

PTS har också till uppgift att ta hand om, och försöka returnera, brev som postoperatörerna av olika skäl inte kunnat leverera till mottagaren.