Förändringar för funktionshindersidorna

Fredagen den 24 maj 2013 gjorde PTS om strukturen för webbsidorna som rör funktionshinderfrågor. Det innebär att rubriken Funktionshinder, som fanns på startsidan, är borttagen och sidorna som var samlade där finns under exempelvis Telefoni eller Internet.

Här är länkar till var en stor del av informationen finns nu:

Förmedlingstjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Informationen om förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net, Teletal och Texttelefoni finns numera under rubriken Konsument, Telefoni.

Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Information om Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning samt Portofri befordran av blindskrift finns under rubriken Post.

PTS tävling Innovation för alla

Information om PTS innovationstävlingar hittar du under Bransch, Internet och rubriken Användbarhet och tillgänglighet.

Nya tillgängliga it-lösningar

Information om nya it-lösningar, som utvecklats genom PTS innovationstävlingar, finns under rubriken Konsument, Internet.

Genomförda insatser och aktiviteter

Information om nyligen avslutade projekt, insatser och aktiviteter är samlad under Bransch, Internet och rubriken Användbarhet och tillgänglighet.

PTS arbete med funktionshinderfrågor

Information som rör PTS arbete med funktionshinderfrågor finns numera under Om PTS och Verksamhet.