Kakor på pts.se

På PTS webbplats används kakor för lyssnafunktionen.

Dessutom används kakor på PTS e-tjänster.

Lyssnafunktionen

På lyssnafunktionen används följande kakor.

Namn: insipio.generator.functions, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en kod som representerar användarens inställningar och som behövs för att webbläsare och webbserver ska komma ihåg dessa inställningar om de avviker från standard, till exempel hastighet på uppläsning. Kakan tas bort efter 30 dagar.

Namn: insipio.cookies.accepted, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbservern ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor.

Kakan sparas i en vecka, om du inte tar bort den själv dessförinnan. 

Namn: JSESSIONID och ibland JSESSIONID2, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att lyssnafunktionen ska fungera. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Ingen av lyssnafunktionens kakor innehåller några personuppgifter och de  används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Eftersom lyssnatjänstens server vidarebefordrar kod och kakor från www.pts.se så kan det även hända att kakor därifrån sätts med spoxy4.insipio.com som domän.

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Funktionen för att anpassa webbplatsen för bättre läsbarhet fungerar inte heller utan kakor.

Vill du ha information från PTS utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta PTS kommunikationsavdelning för hjälp med att beställa material, info@pts.se eller telefon 08-678 55 00.