Ofta efterfrågat

Här finns länkar till statistik, tjänster, rapporter och undersökningar som ofta efterfrågas.

Aktuell marknadsstatistik

Aktuell statistik hittar du i rapporten Svensk telemarknad som beskriver marknadsutvecklingen och i PTS individundersökning där vi tillfrågat svenskarna om deras tele- och internet­användning. PTS genomför också en årlig kartläggning av bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vår statistik finns samlad på PTS statistikportal.

Mobiltäckning

En översikt av PTS arbete för bättre mobiltäckning, samt konsumentinformation och alla våra rapporter finns i vår täckningsinformation.

Tjänster

Konsumentklagomål – statistik över de klagomål som konsumenter rapporterar till PTS, fördelad på månad, operatör och ämnesområde.
Diariet– sök ärenden som har registrerats fr.o.m. 2006-01-01. 

Alla PTS e-tjänster

Checklistor och goda råd till konsumenter

PTS konsumentportal finns goda råd om telefoni, bredband med mera.

Övrigt

Telekområdgivarna är en branschfinaniserad rådgivningsbyrå som tillhandahåller information om telefoni och internet.

Mer information

Om du inte hittar vad du söker, är du alltid välkommen att kontakta PTS presstjänst på 08-678 55 55.