Pressbilder

Här finns pressbilder på PTS generaldirektör, avdelningschefer och presschef.

Klicka på den bild du är intresserad av. Pressbilderna är i jpg-format. Filstorleken är ca 2 MB/bild.

Kontakta PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55, om du behöver bilder av andra företrädare för PTS eller bilder i ett annat format.

Bild på gd Dan Sjöblom

Dan Sjöblom
Generaldirektör

Bild på Catarina Wretman

Catarina Wretman
Ställföreträdande generaldirektör och stabschef

Sara Andersson

Sara Andersson
Chef avdelningen för samhällsfrågor


Hämta bild på Annica Bergman

Annica Bergman
Chef för nätsäkerhets-
­avdelningen
 

Bild på Jonas Wessel

Jonas Wessel
Chef för spektrum-avdelningen

Hämta bild på Peter Ekstedt

Peter Ekstedt
Presschef

Bild på Rikard Englund

Rikard Englund
Chef för konkurrens-
avdelningen
 

Hämta bild på Olof Bjurö

Olof Bjurö
Chef för postavdelningen
 

Bild på Rebecca Källskog

Rebecca Källskog
Personalchef

Bild på Richard Källstrand

Richard Källstrand
Chef för administrativa
avdelningen

Bild på Karolina Asp

Karolina Asp
Rättschef
 

Hämta bild på Annica Spångberg

Annicka Spångberg
Kommunikationschef


   

Logotyp

Post- och telestyrelsens logotyp kan beställas från kommunikationssavdelningen eller laddas ner från nedanstående länkar.

Logotypen får endast användas efter medgivande från Post- och telestyrelsen. Kontakta oss på e-post info@pts.se, tfn 08-678 55 00.

Hämta PTS logotyp i färg 

Hämta PTS logotyp i svartvitt