PTS åtgärder för att alla ska få tillgång till 10 Mbit/s

PTS har fått i uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för genomförandet av en höjd nivå för funktionell tillgång till internet från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Uppdraget är viktigt eftersom det bidrar till att alla har tillgång till internet och de samhällsviktiga tjänster som finns där, oavsett var man bor och verkar.

PTS vidtar flera åtgärder för att se till att alla som efterfrågar 10 Mbit/s också får det. Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. En viktig åtgärd är därför att sprida information om de möjligheter till uppkoppling som finns även i glest befolkade områden. Nästan alla bostäder och verksamhetsställen har redan idag möjlighet att få tillgång till bredband som ger 10 Mbit/s. Enligt PTS beräkningar från maj 2017 är det cirka 300 hushåll och företag som saknar den möjligheten.

Marknadsaktörerna erbjuder idag flera alternativa tekniska lösningar som ger fast bredband och fast telefoni. För de flesta hushåll och företag finns, även i mer glest befolkade områden, minst tre leverantörer att välja bland. Som enskild har man ett eget ansvar för att tillgodose sitt behov av internet och telefoni. Den enskilde kan behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera leverantörer, och kanske också utvärdera olika lösningar för att hitta det som passar bäst. Du kan läsa mer om alternativa sätt att få bredband till din bostad eller ditt verksamhetsställe här.

För hushåll och företag som ändå inte kan få en fast uppkoppling via trådlösa nät har PTS fått regeringens uppdrag att upphandla bredbandsanslutningar efter ansökan från den enskilde. Regeringen beslutade den 18 januari 2018 om en förordning som reglerar förutsättningarna för detta. Bestämmelserna börjar gälla 1 mars 2018 och gäller även telefoni.

Förutsättningar

Ansökan

Nästan alla har tillgång redan idag

Vad gör PTS nu?

Vanliga frågor och svar

 

Förutsättningarna för att få bredbandsinstallation via PTS

De som blir aktuella för åtgärden är sådana bostäder och verksamhetsställen som saknar täckning via mobilnäten och som inte heller kan ta emot bredband via satellit.

För att du ska kunna få bredband via åtgärd från PTS behöver du ha utrett att det till rimliga villkor saknas möjlighet till uppkoppling där du är folkbokförd eller bedriver verksamhet.

På den här sidan kommer PTS att uppdatera informationen om ansökningsförfarandet. Preliminärt bedömer PTS att du skulle kunna komma i fråga för att få åtgärden om:

- Din ansökan gäller bredbandsuppkoppling av den bostad där du är folkbokförd eller har ditt registrerade verksamhetsställe. Åtgärden omfattar inte uppkoppling av fritidshus och inte heller uppkoppling av bredband utanför din bostad.

- Din bostad eller ditt verksamhetsställe saknar möjlighet att få bredbandsabonnemang som medger 10 Mbit/s till en rimlig kostnad via befintliga marknadserbjudanden. Det är en förutsättning för att få ta del av åtgärden att du har kontaktat tänkbara leverantörer och dokumenterat de besked du får av respektive leverantör. En enkel anteckning med det svar du får, datumet för kontakten med leverantören och namnet på leverantören räcker.

- Du betalar själv 5 000 kr och medverkar till installationen av den lösning som PTS har upphandlat för dig.

- Du ser till att det finns den elektricitet som behövs för installationen och för att uppkopplingen ska fungera.

- Om ansökan gäller ditt företag och ditt företag har fått annat statligt stöd måste du lämna uppgifter om detta.

Om du uppfyller förutsättningarna för att få ta del av åtgärden kommer PTS att upphandla en lösning till dig. PTS kan inte ersätta dig för utrustning som du själv har skaffat.

Ansökan

På den här sidan kommer PTS att lägga upp information som gör det lättare för dig att göra din ansökan. Vilka frågor du ska ställa till operatörerna och hur du hittar vilka du ska fråga. Här kommer du också att hitta ansökningsblanketten du ska använda.

Nästan alla har tillgång redan i dag

Marknadsaktörerna erbjuder idag flera alternativa tekniska lösningar som ger fast bredband och fast telefoni. För de flesta hushåll och företag finns, även i mer glest befolkade områden, minst tre leverantörer att välja bland. Som enskild har man ett eget ansvar för att säkerställa sitt behov av internet och telefoni. Den enskilde kan dock behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera leverantörer, och kanske också utvärdera olika lösningar för att hitta det som passar bäst. Du kan läsa mer om alternativa sätt att få bredband till din bostad eller ditt verksamhetsställe här.

Enligt PTS kartläggning i oktober 2016 är det cirka 1 200 hushåll och arbetsställen som inte kan få 10 Mbit/s via fiber eller andra fasta infrastrukturer eller via mobilnäten. De allra flesta av dessa hushåll och arbetsställen bedöms dock ha fri sikt mot söder och kan därför själv skaffa bredband via satellit. PTS bedömde i maj 2017 att det är cirka 300 bostäder och verksamhetsställen som saknar täckning via satellit.

Det är i de fall som tillgången till bredband eller telefoni kräver en särskilt dyr installation som det blir aktuellt för PTS att upphandla en lösning till en viss plats. Det kan vara fråga om platser som saknar fri sikt mot söder eller platser där mobilnätens signaler behöver förstärkas med speciallösningar som inte finns tillgängliga på marknaden för hushåll och små företag. Ofta handlar det om de allra mest glest bebyggda platserna i landet.

Vad gör PTS nu?

  • Mot bakgrund av regeringens beslut den 18 januari 2018 börjar PTS nu vidta de åtgärder som behövs för att hushåll och företag ska kunna få bredband och telefoni enligt de förutsättningar som regeringen angett.
  • PTS jobbar nu med hur ansökningsprocessen ska utformas. Och tar fram en vägledning för hur den enskilde ska gå till väga.
  • PTS har påbörjat arbetet med ett ta fram ett it-system och rutiner för att kunna hantera ansökningar om att få ta del av åtgärder för att få bredband med minst 10 Mbit/s.
  • PTS har påbörjat planering och förstudie inför det kommande upphandlingsförfarande som måste göras innan hushåll och företag kan få en bredbands- eller telefonilösning på plats.   

Vanliga frågor och svar

Jag saknar täckning av mobilnäten inomhus – har jag rätt till åtgärden?

Saknar du täckning inomhus med din mobiltelefon eller med ditt mobila bredband? Prova mobiloperatörernas erbjudanden med utrustning som förstärker mobilnätens signaler eller bredband via satellit. Täckningen över din plats kan påverkas av hur mycket andra använder nätet i ditt område. Därför kan det vara värt att prova leverantörer i olika mobilnät.

Om du kan få ett bredbandsabonnemang kan du få fast telefoni via bredbandet. En vanlig lösning är så kallad IP-telefoni. Vissa operatörer har även börjat erbjuda tjänster som gör att man kan koppla upp sig med sin mobiltelefon via lokalt trådlöst nät (så kallad wifi).

Kopparnätet läggs ned där jag bor – har jag rätt till åtgärden?

Utöver kopparnätet erbjuder marknadsaktörerna idag flera alternativa tekniska lösningar som ger fast bredband och fast telefoni. För de flesta hushåll och företag finns, även i mer glest befolkade områden, minst tre leverantörer att välja bland. Som enskild har man ett eget ansvar för att säkerställa sin infrastruktur. Du kan dock behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera leverantörer, och kanske också utvärdera olika lösningar för att hitta det som passar dig. Vill du ha lite tips om vad man bör tänka på? Läs mer här.

Hur hittar jag leverantörer av fast bredband via mobilnäten

Mobiloperatörer som erbjuder fast bredband genom installation av särskild utrustning på din fastighet kan oftast leverera 10 Mbit/s om din plats har täckning av mobilnäten. Du kan läsa mer om trådlösa alternativ till fast bredband här.

Vill du ta reda på vilka leverantörer i fasta nät och mobilnät som finns i ditt område? Gå in på http://bredbandskartan.se/leverantorer och fliken Hitta leverantör. Skriv in din adress i fältet Sök plats och titta sedan under de respektive teknikerna i informationsrutan till höger.

Vill du ta reda på mer om vilka som skulle kunna leverera 10 Mbit/s via en trådlös teknik? Gå in på www.bredbandskartan.se, välj fliken Hitta leverantör, skriv in din adress i fältet Sök plats och välj att titta på leverantörerna under 4G och Fast radio.

Du kan också gå in på de täckningskartor som de respektive mobiloperatörerna har publicerat på sina webbplatser för att ta reda på mer om täckningen där du bor.

Varför behöver man bara betala 5 000 kr för 10 mbit/s när en fiberanslutning kan kosta mycket mer?

Nästan alla har tillgång till 10 Mbit/s till en kostnad som är lägre än 5 000 kr. De som kan få 10 Mbit/s via PTS saknar helt möjlighet att få ett bredband som är bättre än 10 mbit/s via marknaden. En fiberanslutning ger mycket mer än vad en grundläggande internetanslutning ger. Via fiber får du mycket högre kapacitet och högre hastigheter vilket gör att du kan göra mer med din fiberanslutning än vad du kan göra med din grundläggande internetanslutning. En fiberanslutning gör också att du är framtidssäkrad om ditt behov förändras, till exempel på grund av förändrad livssituation.

Mitt verksamhetsställe kan inte kopplas upp – vad ska jag göra?

Du kan beviljas åtgärd till annat verksamhetsställe än det som är registrerat, men PTS kommer då att behöva mer information från dig. Kontakta PTS för att få veta mer.