Internetsäkerhetsinformationen har flyttat till MSB

Informationen om internetsäkerhet till konsumenter och småföretag har flyttat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 29 januari 2015.

PTS har därför lämnat över all information till MSB. Detta är en naturlig följd av att Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic, nuvarande CERT-SE) flyttade från PTS till MSB. Internetsäkerhetsinformationen har tagits bort från PTS webbplats den 30 januari.

MSB:s information finns här: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/vad-ar-informationssakerhet/

Tjänsten Testa lösenord: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/losenord/

Tillbaka till PTS:webbplats.