Bild på två brev

Saknade brev

Har du skickat ett brev som inte kommit fram? Här finns information så att du sparar tid i jakten på ditt saknade brev.

PTS tar hand om

  • Små och stora brev med felaktiga adresser och felaktig frankering, skickade inom Sverige
  • Brev som skickats till men inte kunnat delas ut i annat land.

Vissa försändelser tar dock PTS inte hand om. Läs mer här.

Vad gör PTS?

Brev som inte kunnat delas ut kommer efter ett tag till PTS. Vi öppnar breven, kollar igenom dem lite snabbt och försöker hitta avsändaren, alltså den som skickat brevet. Hittar vi avsändaren så skickar vi tillbaka brevet. Men vi gör inga försök att hitta en ny adress till den som ska ta emot brevet.

De brev som vi inte kan hitta avsändare till förvaras hos PTS i maximalt tre månader. Sedan förstörs innehållet eller skänks till välgörenhet.

För att brevet inte ska komma bort

Om du vill vara säker på att brevet kommer fram till mottagaren så ska man tänka på följande:

Var noga med att skriva rätt adress

En adress ska alltid innehålla namn på den som brevet ska skickas till, gatunamn och nummer, postnummer och stad.

Rätt porto

Se också till att du har satt på rätt porto på brevet, alltså att du har tillräckligt med frimärken

Alltid avsändare

Kom ihåg att alltid skriva avsändaradress – alltså din fullständiga adress – på baksidan av kuvertet.  Då kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut.

Bild på adress

Om du saknar ett brev

Om du skrivit ett brev som inte kommit fram så ska du först kontakta din postoperatör. Brevet kan finnas där. Men om du inte hittar brevet där, så kan du skicka en anmälan till PTS. Det kan du göra på vår e-tjänst ”Anmälan av saknat brev”.

Det här finns inte hos PTS

PTS tar hand om små och stora brev som skickats inom Sverige, samt brev som inte kunnat delas ut i annat land. Vi tar dock inte hand om

  • Brev som skickats från annat land (dessa skickas tillbaka till avsändarlandet)
  • Brev med komplett avsändarbeteckning
  • Vykort och liknande försändelser där kuvert och omslag saknas
  • Föremål som ramlat ur brev
  • Paket