Anmälan om klagomål på postoperatörer

Här finns information om hur du kan anmäla klagomål på postoperatörer och Svensk Adressändring. För att spara din tid rekommenderar vi att du först läser texten nedan om hur man bör gå tillväga.

Anmälan om klagomål hos postoperatör

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till den operatör problemet gäller. Här följer kontaktinformation till olika postoperatörer.

PostNord

PostNords Kundtjänst Privat kan du kontakta via telefon: 0771-33 33 10 eller via PostNords webbplats.

Om du inte blir nöjd med hur din synpunkt eller reklamation hanteras av PostNord kan du kontakta PostNords kundombudsman

Bring Citymail

Mottagarservice, telefon: 0200-211 911, e-post mottagarservice@bringcitymail.com.

Bring Citymail Kundservice

Övriga postoperatörer

Anmälan om klagomål på Svensk Adressändring

Om ditt klagomål gäller eftersändning eller adressändring ska du vända dig till Svensk Adressändring

Anmälan till Post- och telestyrelsen

Har du inte fått hjälp av postoperatören när du har anmält ditt klagomål kan du  göra en anmälan till PTS.  PTS kan inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål mot postoperatörerna men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.

Om du vill anmäla ett klagomål till PTS kan du göra det via e-post pts@pts.se eller telefon 08-678 55 00 under våra telefontider på måndagar, onsdagar och fredagar, kl. 09.00 – 11.30. Du har dock alltid möjlighet att lämna klagomål via e-post.

Vill du läsa mer om PTS konsumentarbete på postområdet, klicka här

Vill du läsa mer om PTS tillsynsarbete på postområdet, klicka här.

Gemensamt vid tvist

Konsumentverkets webbsida kan du söka kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun.

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns också vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol.