Adressändringar och eftersändning

Att anmäla en adressändring till Svensk Adressändring AB (SvAAB) kostar ingenting. Det som kostar är om man begär lagring eller eftersändning av post till den nya adressen. Adressändring kan även göras hos skattemyndigheten men dessa uppgifter når inte postoperatörerna.

Fungerar inte eftersändningen bör man kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel.

SvAAB undersöker vad som brustit och kontaktar berört utdelningskontor för lämplig åtgärd.

De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till Svensk Adressändring AB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring. Oadresserade försändelser (till exempel reklam) kan dock inte eftersändas eller lagras.

Informera själv

Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har bytt adress. Det är endast vissa myndigheter som automatiskt får tillgång till de nya uppgifterna genom centrala adressregister. När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från SvAAB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet ska i sådana fall returneras till avsändaren och om någon sådan inte anges skall den skickas till PTS enhet för saknade brev.