Radioapparat.

Radio

PTS bestämmer vilka frekvenser olika radiotjänster får använda i Sverige.

Det är till PTS du ska vända dig om du vill tillstånd för att använda en radiosändare som har så kallad tillståndsplikt, till exempel en VHF-radio.

På denna avdelning av webbplatsen finns information och tjänster för dig som konsument. Arbetar du i branschen kan du välja branschsidorna.