Utrustning

Radioutrustning är alla sorters radiosändare och radiomottagare. Radiosändare finns i t.ex. kommunikationsradio, trådlösa hörlurar, radiostyrda leksaker, inbrottslarm och trygghetslarm.

Administrativa och tekniska krav

Den som sätter radioutrustning på marknaden i Sverige ansvarar också för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radioutrustning ska uppfylla s.k. väsentliga krav i tekniskt hänseende. Utrustningen ska ha genomgått ett särskilt förfarande för att säkerställa att den uppfyller de väsentliga kapskraven. Utrustningen ska vara CE-märkt, vilket intygar att den uppfyller de väsentliga kraven.

Läs mer om CE-märkning.

Marknadskontroll

PTS övervakar med marknadskontroll att radioutrustning som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de krav som ställs på sådan utrustning enligt lag och PTS föreskrifter. Kraven finns bl.a. för att utrustningen inte ska störa annan radiokommunikation eller användning av andra elektriska apparater.

Vad är marknadskontroll?

I Sverige har SWEDAC ett samordningsansvar för svenska myndigheters marknadskontroll  och verkar även internationellt för en harmonisering på området. Besök därför gärna www.marknadskontroll.se för mer information.