Rätt till telefoni

Frågor och svar om rätt till telefoni.

Vad finns det för alternativ för telefoni?


Har jag rätt till telefoni?

PTS arbetar för att alla hushåll och företag ska ha tillgång till telefoni. Det ska vara en fungerande telefonitjänst vilket innebär att det ska gå att ringa och nå larmnumret 112. Lagen är teknikneutral, vilket innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst telenät.

Du kan få telefoni till den plats där du bor

Tillgången till telefoni gäller endast telefoni till din fasta bostad eller ditt företag. Det gäller inte fritidshus eller tillfälliga bostäder.

Du har rätt till fast eller mobil telefoni

Regelverket om elektronisk kommunikation är teknikneutralt. Det innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst telenät. I vissa fall kan du därför erbjudas en annan teknisk lösning än vad du själv hade tänkt dig.

Priset för anslutningen ska vara överkomligt

Priset du betalar för att ansluta dig till telenätet ska vara överkomligt. Det innebär att den taxa för att ansluta hem i tätbebyggda områden inte automatiskt gäller för dig som bor långt ifrån närmaste anslutningsställe. Priset för anslutning får inte vara oskäligt. Det innebär i praktiken att den som vill ha telefoni till sin bostad kan utgå från vad det kostar för andra användare (så kallad marknadsmässigt pris) och därtill väga in de specifika förutsättningar som gäller för just den platsen som är aktuell. Det är med andra ord acceptabelt med vissa prisvariationer baserade på var du bor.

Rimligt krav på telefoni

Insatserna för att tillhandahålla telefonin av telebolagen måste ligga inom rimlighetens gräns, vara ekonomiskt försvarbar och gå att praktiskt genomföra utan alltför stora omställningar.

Du som vill beställa fast telefoni, kontaktar ett telebolag som erbjuder det. Om det inte finns någon anslutning får du en offert på vad det kostar att dra en teleledning.

Vad gör jag om jag inte kan få telefon i min bostad?

Om du inte kan få fast telefoni till din fasta bostad eller ditt företag av tekniska eller ekonomiska skäl, är alternativet ofta mobiltelefoni. Mobiltelenät kan ha täckning där fast telefoni saknas, och tvärtom. Din anslutning kan alltså vara av traditionell koppartråd, fiber eller vara en luftburen anslutning, som till exempel ett mobilnät. Sverige har flera parallella telenät och därför kan ett bolag ha bra täckning där ett annat har sämre. Det kan löna sig att fråga flera bolag. Täckningskartor för mobiltelefoni finns på de flesta av telebolagens webbplatser eller går att få via respektive företags kundtjänst. Även här kan det löna sig att höra sig för hos fler bolag än ett.

Vad gör PTS för dem som riskerar att bli utan telefoni?

Det finns ett fåtal hushåll och företag som Telia eller något annat telebolag inte kan ge telefoni. De kommer att erbjudas telefoni genom en operatör som PTS upphandlar.

Hur vet jag om mobiltelefoni fungerar där jag bor?

Telebolagen kan hjälpa dig att ta fram täckningsinformation för olika typer av telefoni som på ett översiktligt plan ger besked om förhållandena där du bor. Kontakta respektive bolags kundtjänst och vänd dig gärna till fler än ett bolag eftersom de har olika bra täckning i olika delar av landet.

Många telebolag har "prova-på-erbjudanden". Det innebär att du kan testa deras telefoni från ditt eget hem, utan att binda dig till ett långt avtal.

Har jag rätt till internet?

PTS arbetar för att alla hushåll och företag ska ha god tillgång till bredband, och åtminstone vad som i lagen kallas  "funktionellt tillträde" till internet. Funktionell tillträde till internet innebär enligt regelverket en anslutning till internet på minst 1 megabit per sekund.

Vad hände med Televerket?

Sedan i början på 90-talet har vi en avreglerad telemarknad i Sverige. Det betyder att du har möjlighet att välja bland flera telebolag som konkurrerar om dig som kund. Denna valmöjlighet har gjort att det blivit billigare att ringa jämfört med tidigare då det endast var Televerket som kunde erbjuda telefoni.

Telia, det som en gång var Televerket, är i dag ett kommersiellt företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. Något särskilt "statligt åtagande" eller liknande finns inte, varken för Telia eller för något annat telebolag. Därför finns inte heller någon enhetlig taxa eller maxpris för att ansluta sig till telenätet, utan priset bestäms av de faktiska förhållanden som gäller på platsen.