Konsumentarbete

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs och att det finns goda förutsättningar för konkurrens på marknaden. PTS har också tillsyn över att postlagen efterlevs och att postservicen uppfyller användarnas behov.

PTS ingriper inte i enskilda konsumenters klagomål och tvister. Har du klagomål bör du i första hand kontakta din operatör. Om det inte hjälper kan du vända dig till Telekområdgivarna, om ditt klagomål gäller elektronisk kommunikation. Telekområdgivarnas webbplats finns på www.telekomradgivarna.se.

PTS sammanställer de konsumentklagomål som kommer in till myndigheten, som rör elektronisk kommunikation. Genom klagomålen får PTS en uppfattning om vilka problem som finns på marknaden och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga. Tidigare gjorde vi rapporter regelbundet men nu finns det sammanställda materialet i PTS årsredovisning.


Här hittar du helårssammanställningen för 2016

 

Information om marknadsstatistik inom elektronisk kommunikation och post