Priser

Det är bra att jämföra olika operatörers priser och abonnemangsformer, så att du kan hitta det abonnemang som passar dig bäst.

Var kan jag jämföra priser och villkor?

Det finns flera sätt att göra jämförelser. Du kan t.ex.

  • titta på de olika operatörernas webbplatser
  • besöka butiker som säljer telefoner, modem, abonnemang m.m.
  • ringa till operatörernas kundtjänst 
  • använda dig av en prisjämförelsetjänst på internet. 

Du kan också kontakta Telekområdgivarna som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Vad ska jag tänka på när jag använder en prisjämförelsetjänst?

Det finns några saker man som konsument kan tänka på när man bedömer om resultatet från en sökning på en prisjämförelsetjänst är pålitligt.

  • Vem äger/sponsrar tjänsten?
  • Vilka operatörer deltar/finns med?
  • Vilka parametrar finns med i den bedömning som görs?
  • Är hårdvaror (telefoner, surfplattor och modem) inkluderade i bedömningen?
  • Är det tydligt vilka begränsningar/blockeringar som finns i abonnemangen?

Vad hände med Telepriskollen?

PTS har tidigare haft en prisjämförelsesajt, Telepriskollen, där konsumenter kunde jämföra priser och villkor för elektroniska kommunikationstjänster.

Det blev alltmer utmanande att utveckla Telepriskollen så att den höll jämna steg med operatörernas erbjudanden och så att den kunde vara en verklig hjälp för den enskilda konsumenten vid köptillfället. PTS beslutade därför att stänga Telepriskollen den 30 april 2012 och i stället fokusera mer på annat konsumentskyddande arbete.

2012-03-28: "PTS stänger Telepriskollen och ställer högre krav på operatörerna".

Vad gör PTS för att det ska bli enklare att jämföra priser och villkor?

PTS kan ställa högre krav på operatörernas information till sina kunder. Detta kan vi göra sedan lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011. Syftet med ändringarna i lagen är att operatörerna själva ska arbeta mer med tydlig och jämförbar konsumentinformation.

Operatörernas villkor ska vara tydliga och jämförbara mellan varandra. Det gäller bland annat hur konsumenten kan använda tjänsten. Det ska exempelvis tydligt framgå om det finns blockeringar av tjänster och begränsningar av hastigheter i mobil- och internetabonnemang.