Telefonkort

Telefonkort är förbetalda kort för att kunna ringa billigt till utlandet. Du kan köpa telefonkorten i exempelvis tobaksaffärer och även på Internet. Det kan vara svårt att välja kort, eftersom det finns många sorters telefonkort att välja på.

Goda råd för dig som vill ringa med telefonkort

  • Kontrollera med den du köper telefonkortet av, eller företaget som står bakom kortet, vad som gäller om det är något fel på kortet. Begär att få ett kvitto på köpet!
  • Prova att ringa till kortföretagets kundtjänst innan du köper kortet, så att du vet att du kan få hjälp om något är fel eller om du behöver mer information.
  • Kom ihåg att olika telefonkort kan vara förmånliga till olika världsdelar och länder.
  • Kontrollera priser och andra villkor för kortet, exempelvis giltighetstid, öppningsavgift per samtal, debiteringsintervall och minutpris. Jämför även priser mellan olika kort!
  • Tänk på att det kan kosta olika mycket beroende på om du ringer från en fast telefon, en mobiltelefon eller en telefonautomat, och beroende på vilket accessnummer du slår.
  • Observera att det kan tillkomma kostnader som hamnar på en separat faktura (t.ex. på din tele- eller mobilräkning).
  • Om det är fel på telefonkortet ska du i första hand kontakta kortföretaget eller butiken där du köpt kortet, i andra hand konsumentvägledaren i din kommun. Du får gärna skicka ett klagomål till PTS som underlag för vårt framtida tillsynsarbete. Om du har klagomål på marknadsföringen av telefonkortet eller anser att avtalsvillkoren är oskäliga kan du anmäla detta till Konsumentverket.